About Us Events/Photo Gallery

Ambassador Pooja Kapur met the Rector of Københavns Universitet - University of Copenhagen, Prof. Henrik C Wegener

Posted on: December 04, 2023 | Back | Print

Ambassador Pooja Kapur recently met the Rector of Københavns Universitet - University of Copenhagen, Prof. Henrik C Wegener. They discussed University of Copenhagen's exploratory mission to India to enhance research and academic exchanges with various leading Indian academic institutions.
Ambassadør Pooja Kapur mødte for nylig rektor for Københavns Universitet, professor Henrik C. Wegener. De drøftede Københavns Universitets udforskningsmission til Indien med henblik på at styrke forsknings- og akademiske udvekslinger med forskellige førende indiske akademiske institutioner.


Go to Top
Events/Photo Gallery