About Us Events/Photo Gallery

Ambassador Pooja Kapur met Prof Jan W. Thomsen, Chair of the Danish Quantum Community

Posted on: December 05, 2023 | Back | Print

Ambassador Pooja Kapur met Prof Jan W. Thomsen, Chair of the Danish Quantum Community and outgoing Director of the Niels Bohr Institute, on the eve of his visit to India, and discussed the great potential for India & Denmark collaboration in quantum computing.


Ambassadør Pooja Kapur mødte Prof. Jan W. Thomsen, formand for det danske kvantefællesskab og afgående direktør for Niels Bohr Instituttet, på tærsklen til hans besøg i Indien, og drøftede det store potentiale for samarbejde mellem Indien og Danmark inden for kvantecomputing.


Go to Top
Events/Photo Gallery