About Us News

Danish Translation of Hon’ble Prime Minister's OePd on India concluding it's G20 Presidency

Posted on: November 30, 2023 | Back | Print

Mod en Lysere Fremtid: "Indiens G20-formandskab og Begyndelsen på en Ny Multilateralisme"


I dag markerer 365 dage, siden Indien påtog sig formandskabet for G20. Det er et øjeblik at reflektere, genbekræfte og genoplive ånden af 'Vasudhaiva Kutumbakam, 'én Jord, én Familie, én Fremtid.'

Da vi påtog os dette ansvar sidste år, kæmpede den globale scene med mange udfordringer: genopretning efter Covid-19-pandemien, forestående klimatrusler, økonomisk ustabilitet og gældsproblemer i udviklingslande, alt sammen midt i aftagende multilateralisme. Midt i konflikter og konkurrence led udviklingssamarbejdet skade, hvilket hæmmede fremskridt.

Ved at påtage sig formandskabet for G20 forsøgte Indien at tilbyde verden et alternativ til status quo, en skift fra en BNP-centreret til en menneskecentreret fremskridtsmodel. Indien ønskede at minde verden om det, der forener os, i stedet for det, der adskiller os. Endelig måtte den globale samtale udvikle sig - de fås interesser måtte vige for de mange's aspirationer. Dette krævede en grundlæggende reform af multilateralismen, som vi kendte den.


Inklusiv, ambitiøs, handlingsorienteret og beslutningsdygtig - disse fire ord definerede vores tilgang som G20-præsident, og New Delhi-lederklæringen (NDLD), enstemmigt vedtaget af alle G20-medlemmer, er bevis på vores forpligtelse til at levere på disse principper.


Inklusivitet har været kernen i vores formandskab. Integrationen af Den Afrikanske Union (AU) som fast medlem af G20 integrerede 55 afrikanske nationer i forummet, udvidede det til at omfatte 80% af verdensbefolkningen. Denne proaktive holdning har fremmet en mere omfattende dialog om globale udfordringer og muligheder.


'Voice of the Global South Summit,' indkaldt af Indien i to udgaver, indvarslede en ny æra af multilateralisme. Indien integrerede Global South's bekymringer i den internationale diskurs og har indledt en æra, hvor udviklingslande tager deres retmæssige plads i formningen af den globale fortælling.


Inklusivitet prægede også Indiens indenlandske tilgang til G20, hvilket gjorde det til et folkepræsidentskab, der passer til verdens største demokrati. Gennem "Jan Bhagidari" (folkeinddragelses) arrangementer nåede G20 ud til 1,4 milliarder borgere, hvori alle stater og unionsterritorier deltog som partnere. Og på substansielle områder sikrede Indien, at international opmærksomhed blev rettet mod bredere udviklingsmål i overensstemmelse med G20's mandat.


Ved den kritiske midte af 2030-dagsordenen fremlagde Indien G20's handlingsplan for at fremskynde fremskridtet med bæredygtige udviklingsmål (SDG'er) i 2023, idet der blev taget en tværgående, handlingsorienteret tilgang til sammenkoblede spørgsmål, herunder sundhed, uddannelse, ligestilling og miljømæssig bæredygtighed.


Et centralt område, der driver denne fremgang, er en stærk digital offentlig infrastruktur (DPI). Her var Indien afgørende i sine anbefalinger, efter at have oplevet den revolutionerende virkning af digitale innovationer som Aadhaar, UPI og Digilocker på nært hold. Gennem G20 færdiggjorde vi med succes Digital Public Infrastructure Repository, et betydningsfuldt skridt inden for global teknologisk samarbejde. Denne database, der indeholder over 50 DPI'er fra 16 lande, vil hjælpe Global South med at opbygge, vedtage og skalere DPI for at frigøre kraften i inklusiv vækst.

For vores én Jord indførte vi ambitiøse og inklusive mål for at skabe presserende, varige og retfærdige ændringer. Erklæringens 'Green Development Pact' adresserer udfordringen ved at vælge mellem at bekæmpe sult og beskytte planeten ved at skitsere en omfattende vej, hvor beskæftigelse og økosystemer supplerer hinanden, forbrug er klimabevidst, og produktion er planetvenlig. Samtidig opfordrer G20-erklæringen til en ambitiøs tredobling af den globale kapacitet for vedvarende energi inden 2030. Sammen med etableringen af Global Biofuels Alliance og en koncentreret indsats for grøn brint er G20's ambitioner om at opbygge en renere, grønnere verden uomtvistelig. Dette har altid været Indiens ethos, og gennem Lifestyles for Sustainable Development (LiFE) kan verden drage fordel af vores gamle bæredygtige traditioner.


Erklæringen understreger yderligere vores engagement i klima retfærdighed og lighed og opfordrer til betydelig finansiel og teknologisk støtte fra den globale nord. For første gang blev der anerkendt behovet for et kvantespring i omfanget af udviklingsfinansiering, der går fra milliarder til billioner af dollars. G20 erkendte, at udviklingslande har brug for 5,9 billioner dollars for at opfylde deres Nationalt Bestemte Bidrag (NDC'er) inden 2030.


Givet de monumentale ressourcer, der kræves, understregede G20 vigtigheden af bedre, større og mere effektive multilaterale udviklingsbanker. Samtidig påtager Indien sig en ledende rolle i FN-reformer, især i omstruktureringen af principale organer som FN's Sikkerhedsråd, der vil sikre en mere retfærdig global orden.


Ligestilling mellem kønnene tog center stage i erklæringen og kulminerede i dannelsen af en dedikeret arbejdsgruppe om kvinders beføjelse næste år. Indiens Women's Reservation Bill 2023, der reserverer en tredjedel af Indiens parlament og delstatslovgivende forsamlingssæder til kvinder, er en inkarnation af vores engagement i udvikling ledet af kvinder.


Den nye Delhi-erklæring indkapsler en fornyet ånd af samarbejde på tværs af disse nøgleprioriteter, med fokus på politisk sammenhæng, pålidelig handel og ambitiøs klimahandling. Det er en kilde til stolthed, at G20 under vores formandskab opnåede 87 resultater og vedtog 118 dokumenter, en markant stigning fra fortiden.

Under vores G20-formandskab ledte Indien drøftelser om geopolitiske spørgsmål og deres indvirkning på økonomisk vækst og udvikling. Terrorism og meningsløs drab på civile er uacceptabelt, og vi må håndtere det med en politik om nultolerance. Vi må udstråle humanitet over fjendtlighed og gentage, at dette ikke er en æra af krig.

Jeg er begejstret for, at Indien under vores formandskab opnåede det ekstraordinære: det genoplivede multilateralismen, forstærkede Global South's stemme, kæmpede for udvikling og kæmpede for kvinders beføjelse overalt.

Når vi overdrager G20-formandskabet til Brasilien, gør vi det med overbevisningen om, at vores kollektive skridt for mennesker, planet, fred og velstand vil lyde i mange år fremover.