About Us Press Releases

Prime Minister Narendra Modi's OEPD in Danish

Posted on: September 07, 2023 | Back | Print

Menneskecentreret Globalisering: Tager G20 til den sidste kilometer og efterlader ingen

'Vasudhaiva Kutumbakam' - disse to ord indeholder en dyb filosofi. Det betyder at 'verden er en familie'. Dette er en altomfattende tilgang, der opfordrer os til at bevæge os frem som en universel familie, der overskrider grænser, sprog og ideologier. Under Indien’s G20-formandskab er dette blevet oversat til et kald for en menneskecentreret udvikling. Som én Jord kommer vi sammen for at pleje vores planet. Som én Familie støtter vi hinanden i stræben efter vækst. Og vi bevæger os sammen mod en fælles Fremtid - én Fremtid - som er en uafviselig sandhed i disse sammenkoblede tider.

Verdensordenen efter pandemien er meget anderledes end verdenen før den. Der er tre vigtige ændringer, blandt andre.

For det første er der en voksende erkendelse af, at der er behov for et skift væk fra en verdensopfattelse centreret om BNP til en menneskecentreret opfattelse.

For det andet anerkender verden vigtigheden af modstandsdygtighed og pålidelighed i globale forsyningskæder.

For det tredje er der en kollektiv opfordring til at styrke multilateralismen gennem reformen af globale institutioner.

Vores G20-formandskab har spillet rollen som katalysator for disse skift.

I december 2022, da vi overtog formandskabet fra Indonesien, skrev jeg, at der skulle fremprovokeres en mentalitetsændring af G20. Dette var især nødvendigt med henblik på at integrere de marginaliserede aspiranter fra udviklingslandene, det Globale Syd og Afrika. The Voice of Global South Summit i januar 2023,som vidnede deltagelse fra 125 lande, var en af de vigtigste initiativer under vores formandskab. Det var en vigtig øvelse at indsamle input og ideer fra det globale syd. Desuden har vores formandskab ikke kun set den hidtil største deltagelse fra afrikanske lande, men har også arbejdet for inklusionen af Den Afrikanske Union som et permanent medlem af G20.

En sammenkoblet verden betyder, at vores udfordringer på tværs af domæner er sammenkædede. Dette er midtvejsåret for 2030-dagsordenen, og mange bemærker med stor bekymring, at fremskridtene med SDG'er (bæredygtige mål) er ude af kurs. G20's Handlingsplan for 2023 om Fremskyndelse af Fremskridt på SDG'er vil føre vejen for G20's fremtid med implementering af SDG'er.

I Indien har det været normen at leve i harmoni med naturen siden oldtiden, og vi har bidraget til klimaindsatsen selv i moderne tider.

Mange lande i det globale gyd er på forskellige udviklingstrin, og klimaindsatsen skal være et komplementært mål. Ambitioner for klimaindsats skal følges op med handlinger inden for klimafinansiering og overførsel af teknologi.

Vi mener, at der er behov for at bevæge sig væk fra en ren restriktiv holdning af, hvad der ikke bør gøres, til en mere konstruktiv holdning, der fokuserer på, hvad der kan gøres for at bekæmpe klimaændringer.

Chennai’s Højt-Niveau Principper for en bæredygtig og modstandsdygtig blå økonomi fokuserer på at bevare vores oceaner sunde.

Et globalt økosystem for ren og grøn brint vil opstå som et resultat af vores formandskab sammen med et Innovation Center for Grøn Brint.

I 2015 lancerede vi International Solar Alliance. Nu vil vi gennem Global Biofuels Alliance støtte verden i at muliggøre energiomstilling i overensstemmelse med fordelene ved en cirkulær økonomi.

Demokratisering af klimaindsats er den bedste måde at give momentum til bevægelsen. På samme måde som individer træffer daglige beslutninger baseret på deres langsigtede sundhed, kan de træffe livsstilsbeslutninger baseret på påvirkningen af planeten’s langsigtede sundhed. På samme måde som Yoga blev en global massebevægelse for sundhed, har vi også skubbet verden med Lifestyles for Sustainable Environment (LiFE).

På grund af klimaændringernes indvirkning vil det være afgørende at sikre fødevaresikkerhed og ernæringssikkerhed. Hirse eller Shree Anna kan hjælpe med dette og samtidig fremme klima-smart landbrug. I det Internationale år for Hirse har vi bragt hirse til globale ganer. Deccan High Level Principles on Food Security and Nutrition er også hjælpsomme i denne retning.

Teknologi er transformerende, men den skal også gøres inkluderende. I fortiden har fordelene ved teknologiske fremskridt ikke gavnet alle samfundssektioner lige. Indien har i løbet af de sidste år vist, hvordan teknologi kan udnyttes til at mindske ulighederne i stedet for at øge dem.

For eksempel kan de milliarder mennesker verden over, der forbliver uden bank kontoer eller mangler digitale identiteter, inkluderes finansielt gennem Digital Offentlig Infrastruktur (DPI). De løsninger, vi har opbygget ved hjælp af vores DPI, er nu anerkendt globalt. Nu vil vi gennem G20 hjælpe udviklingslande med at tilpasse, opbygge og skalere DPI for at frigøre kraften i inklusiv vækst.

Det faktum, at Indien er verdens hurtigst voksende store økonomi, er ikke tilfældigt. Vores enkle, skalerbare og bæredygtige løsninger har givet de sårbare og marginaliserede mulighed for at føre vores udviklingshistorie.

Fra rummet til sport, økonomi til iværksætteri har indiske kvinder taget føringen inden for forskellige sektorer. De har ændret fortællingen fra udvikling af kvinder til kvindeledet udvikling. Vores G20-formandskab arbejder på at reducere en kønsdigital kløft, mindske forskelle i arbejdsstyrkens deltagelse og muliggøre en større rolle for kvinder i ledelse og beslutningstagning.

For Indien er G20-formandskabet ikke bare en højniveau-diplomatisk bestræbelse.
Som demokratiets Moder og et eksempel på mangfoldighed, åbnede vi dørene til denne oplevelse for verden.

I dag er evnen til at opnå ting i stor skala en kvalitet, der er forbundet med Indien. G20-formandskabet er ingen undtagelse. Det er blevet en folkedreven bevægelse. Ved afslutningen af vores embedsperiode vil have blevet arrangeret over 200 møder i 60 indiske byer på tværs af vores nation, hvor næsten 100.000 delegerede fra 125 lande ville have haft deltaget. Intet formandskab har nogensinde omfattet en så omfattende og mangfoldig geografisk spredning.

Det er én ting at høre om Indiens demografi, demokrati, mangfoldighed og udvikling fra andre. Det er helt anderledes at opleve dem på første hånd. Jeg er sikker på, at G20-delegerede vil bekræfte dette.

Vores G20-formandskab stræber efter at bygge bro over kløfter, nedbryde barrierer og så frø af samarbejde, der nærer en verden, hvor enhed hersker over uenighed, hvor fælles skæbne overskygger isolation. Som G20-præsident havde vi lovet at gøre det globale bord større og sikre, at hver stemme bliver hørt, og at hvert land bidrager. Jeg er sikker på, at vi har matchet vores løfte med handlinger og resultater.