About Us Speeches

Danish translation of Prime Minister’s remarks at the BRICS Business Forum Leaders’ Dialogue

Posted on: August 22, 2023 | Back | Print

Eksellencer,
Ledere af BRICS forretningssamfundet
Namaskar! (Indisk traditionel hilsen)

Jeg er glad for, at så snart vi sætter fod på sydafrikansk jord, begynder vores program med BRICS Business Forum (Rådet).

Først og fremmest vil jeg gerne takke præsident Ramaphosa for hans invitation og for at arrangere dette møde.

I anledning af BRICS Business Rådets 10-års jubilæum sender jeg mine hjertelige lykønskninger og bedste ønsker.

I løbet af de sidste ti år har BRICS Business Rådet spillet en meget vigtig rolle i at styrke vores økonomiske samarbejde.

Da det første BRICS-topmøde blev afholdt i 2009, kom verden ud af en stor økonomisk krise.

På det tidspunkt blev BRICS set som et håb for verdensøkonomien.

I nutiden, midt i COVID-pandemien, spændinger og konflikter, står verden over for økonomiske udfordringer.

I sådanne tider har BRICS-nationerne igen en betydelig rolle at spille.

Venner,

Trods uroen i verdensøkonomien er Indien i øjeblikket verdens hurtigst voksende større økonomi.

Snart vil Indien blive en økonomi på fem billioner dollars.

Der er ingen tvivl om, at Indien i de kommende år vil være verdens vækstmotor.

Dette skyldes, at Indien har omdannet tider med modgang og udfordringer til en mulighed for økonomiske reformer.

I de seneste år har de reformer, vi har gennemført i missionsmode, ført til en konstant forbedring af erhvervsklimaet i Indien.

Vi har reduceret byrden af overholdelse.

Vi erstatter bureaukrati med en rød løber.

Implementeringen af GST (Goods and Services Tax) og Insolvency and Bankruptcy Code har styrket investorernes tillid.

Sektorer som forsvar og rumfart, der tidligere var begrænset, er nu åbnet op for den private sektor.

Vi har især fokuseret på offentlig servicelevering og god regeringsførelse.

Gennem brug af teknologi har Indien taget et betydeligt spring i finansiel inklusion.

Den største fordel herved er blevet modtaget af vores landskvinder.

I dag modtager millioner af mennesker i Indien direkte økonomiske overførsler med bare et klik.

Over 360 milliarder dollars er blevet overført på denne måde indtil nu.

Dette har øget gennemsigtigheden i serviceleveringen, reduceret korruption og minimeret mellemmænd.

Indien har de mest overkommelige priser pr. gigabyte data.

I dag bruges Unified Payments Interface (UPI) til transaktioner fra gadeforhandlere til store indkøbscentre.

I dag står Indien som det land med det højeste antal digitale transaktioner i verden.

Landene som UAE, Singapore og Frankrig tilslutter sig også denne platform.

Der er utallige muligheder for at arbejde med dette sammen med BRICS-landene.

De store investeringer, der bliver foretaget i Indiens infrastruktur, ændrer landets landskab.

I årets budget har vi allokeret omkring 120 milliarder dollars til infrastruktur.

Gennem denne investering lægger vi en solid grund for det nye Indien i fremtiden.

Transformationer sker hurtigt inden for jernbane, vej, vandveje og luftfart.

Der bygges nye motorveje i Indien med en hastighed på ti tusinde kilometer om året.

Antallet af lufthavne er fordoblet i de sidste 9 år.

For at øge investeringer og produktion har vi indført Production Linked Incentives-ordningen.

Reduceret logistikomkostninger gør Indiens fremstillingssektor mere konkurrencedygtig.

Inden for vedvarende energi er Indien en af verdens førende.

Vi tager aktivt skridt for at gøre Indien til et globalt produktionssamlingspunkt inden for sektorer som solenergi, vindenergi, elektriske køretøjer, grønt brint og grønt ammoniak.

Det er naturligt, at dette vil skabe et betydeligt marked for vedvarende teknologi i Indien.

I dag har Indien verdens tredjestørste opstartsmiljø.

Der er mere end hundrede enhjørninger i Indien.

Inden for sektorer som IT, telekommunikation, FinTech, AI og halvledere fremmer vi visionen "Make in India, Make for the World".

Alle disse bestræbelser har haft en direkte positiv indvirkning på almindelige folks liv.

I de sidste ni år er folks indkomster næsten tredoblet.

Kvinder har været en betydelig bidragyder til Indiens økonomiske udvikling.

Fra IT til rumfart, bankvæsen til sundhedspleje bidrager kvinder skulder ved skulder med mænd til landets fremskridt.

Indiens folk har forpligtet sig til at opbygge en udviklet nation inden 2047.

Venner,

Jeg inviterer jer alle til at være en del af Indiens udviklingsrejse.

COVID-pandemien har lært os vigtigheden af modstandsdygtige og inklusive forsyningskæder.

Gensidig tillid og gennemsigtighed er afgørende for dette.

Ved at kombinere hinandens styrker kan vi bidrage betydeligt til velværet for hele verden, især den Globale Syd.

Excellencies,

Endnu engang udvider jeg min lykønskning til lederne af BRICS-forretningsfællesskabet for deres bidrag.

Jeg udtrykker også min taknemmelighed over for min ven Præsident Ramaphosa for at være vært for dette fremragende arrangement.

Tak.

DISCLAIMER - Dette er den omtrentlige oversættelse af Premierministerens presseerklæring. Den oprindelige presseerklæring blev holdt på Hindi.

Speeches